můj blog

Aktuální články


Rubriky


Fotoalbum


Archiv


Anketa


HledáníRSS

silvetr na pepčíně

Nově obnovená tradice setkávání se obyvatel okolních obcí na Pepčíně, tradičním místě, který spojuje místní region.Všechna rivalita okolních vesnic pomine a toto setkání se nese v duchu příštího, snad lepšího roku.

(více)

02.02.2009 12:19:28 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

Živý betlém

Místní farnost pořádá živý betlem. Představuje se místní schola a různá folklorní sdružení. Zpívají oblíbené koledy a předvádějí secvičené scénky.

Je to velmi důstojné zakončení vánočních svátků. (více)

02.02.2009 12:18:22 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

Prázdninové odpoledne na pepčíně

Akce místních vesnic. Pepčín, dnes již kultovní místo, je na hranicích katastru obcí Vlčnova, Veletin, Drslavic, Havřic a Uherského Brodu. Kdysi zde stával zámeček hraběte Kounice, bohužel byl dlouho dobu opuštěný a velmi zchátral.Musel být zbořen.

Na památku po Pepčínu se na konci prázdnin koná setkání obcí spolu se soutěžemi pro děti i dospělé.

(více)

02.02.2009 12:16:57 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

suchou nohou

Nově obnovená letní tradice sloužící k zábavě místních obyvatel. Jedná se o přejezd na kole přes šířku koupaliště pomocí úzké, dřevěné lávky. Málokdo to dokáže hned napoprvé a skončí ve vodě. Tomu všemu přihlíží spoustu spokojených návštěvníků.

(více)

02.02.2009 12:15:26 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

Hody

Místní hody žijí ve stínu Jízdy králů. Konají se pravidelně na svátek sv. Jakuba st., patrona vlčnovského kostela. Dopoledne prožívají hodovníci v rovině duchovní, odpoledne je pro všechny připravena světská zábava - koncert dechové hudby, opékání makrel atd.

Tradiční hody, známé z okolních vesnic, se zde již neslaví. (více)

02.02.2009 12:14:00 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

Slavnos božího těla

Oslava duchovního charakteru, spojená s průvodem ulicemi Vlčnova. Průvod je demonstrací úcty k Eucharistii (Kristovu Tělu), proto nechybí slavnostní oděv mnohých účastníků - kroj ani výzdoba kapliček či jednotlivých domů. (více)

02.02.2009 12:12:43 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

První svaté přijímání

Krojované první svaté přijímání je velkým svátkem naší farnosti a odehrává se spíše v rovině duchovní. Slavnostně oblečené děti v krojích poprvé přijímají tělo Páně a spolu se svými rodiči slaví tento duchovní zázrak. (více)

02.02.2009 12:11:34 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

stavění máje

Májka(nazdobený vzrostlý strom umístěný uprostřed obce) vždy bývá pýchou legrůtů. Vždy se snaží, aby ta jejich byla co největší. A proto vždy při stavění máje asistuje celá obec, holky z ročníku zdobí korunu velikonočními stuhami a společně potom nazdobenou májku postaví za pomoci celé vesnice.

Dalším, nemalým úkolem je májku uhlídat. Kluci z okolních vesnic mají zálusk na náš máj a snaží se jej podřezat a ukradnout špičku. Za tu mohou chtít velké výkupné.

Současně po vesnici se staví i malé májky. Nejznámější je májka u hasičské zbrojnice, kde při příležitosti stavění a kácení máje se opékají makrely a vládne zde lidová zábava. (více)

02.02.2009 12:08:27 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

Krojované velikonoce

Na velikonoční pondělí kluci z ročníku - legrúti, který letos pojede Jízdu králů, se oblečou do krojů a spolu se svým králem obchází stejně staré holky za účelem velikonoční pomlázky. Je to první představení legrútů na veřejnosti. (více)

02.02.2009 12:05:17 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

Košt vína

Tradiční výstava místních zahrádkářů. Na koštu jsou představeny vzorky vína jak místních pěstitelů, tak i přespotlní a není vyjímkou i vzorky vín ze vzdálených vinařských oblastí. Velký počet návštěvníků dáva za pravdu trvalému zvyšování kvality místních vín a jejich konkurenceschopnosti vůči vyhlášenějším vinařským krajům. Samozřejmostí, jak je tady zvykem, je krojovaná obsluha spolu s cimbálovou muzikou. (více)

02.02.2009 12:04:24 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

Masopust

Znovu obnovená tradice masopustních obchůzek, velmi rozšířená na všech vesnicích Slovácka. Snad největší kulturní a společenská akce probíhá na Strání, kde ale má svá pevná pravidla. V naší obci je program obchůzky volnější, masky se přizpůsobují konkrétní společenské a politické situaci.

Daří se dokonale parodovat celkovou náladu ve společnosti, vtipně reagovat na ožehavé životní problémy a dokonce existují i podoby filmových hrdinů či idolů. Na rozdíl od jízdy králů průvod masek poctivě obchází celou vesnici a navštíví každý dům a formou tištěných pozvánek pozve všechny na večerní veselici.

Termín obchůzek je dán kalendářem a proto je shodný ve všech vesnicích. Vlčnovský fašank je ojedinělý tím, že není absolutně svázaný obecně závaznou tradicí a návštěvníci mohou vidět každý rok neopakovatelné masky a velmi různorodý průvod. (více)

02.02.2009 12:02:06 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

Jízda Králů

Je až obdivuhodné, jak právě národopisné slavnosti s předváděním jízdy králů vzbuzují pozornost širokých vrstev obyvatel. Kolektivní vzrušení, které vyvolává pestrý průvod královské družiny jedoucí na koních, svědčí o silných sociálně psychologických a sociologických motivacích slavnosti. Moderní člověk, obklopený technikou, jako by tu nalézal dočasný únik před civilizací 20. století. Čím ho vlastně fascinuje jízda králů? Může to být prostředí vesnice, kde se slavnost koná. Mnoho lidí jistě lákají pestré kroje i celková atmosféra slavností. Pro někoho to může být touha seznámit se s folklórním bohatstvím, jiný chce využít slavností k setkání s příbuznými či přáteli. Motivací k návštěvě slavností může být více; společná snad je sama účast člověka na slavnosti, bezprostřední prožitek a osobní kontakt, poměrně vzácný ve zlatém věku technicky zprostředkované kultury. Jízda králů má dodnes nádech jakési tajemnosti, skrývající se v králi v dívčím kroji, se zahaleným obličejem a růží v ústech. I koně, zahalené někdy až v přebujelé papírové výzdobě dýchají na dnešního člověka jakousi exotičností. Tak asi ,prožívá jízdu králů cizí návštěvník. (Už v roce 1893 Čeněk Zíbrt po své návštěvě jízdy králů v okolí Uherského Hradiště nadšeně napsal: “Malebnost jízdy králů budí opravdu nezapomenutelný dojem i nevyhladitelnou vzpomínku na hlučnou, krásnou zábavu moravského lidu"; Zíbrt 1950: 352.) Pro domácí znamená slavnost jízdy králů snahu o zachování dobré kulturní tradice. Ale také mnoho práce a obětování času, i finančních prostředků. Zdařilá jízda králů je ctí a chloubou rodiny krále, i celé obce. Slavnosti s jízdou králů mají mnoho obdivovatelů. Mají však také své kritiky, jejichž ostrý pohled se upírá na estetické problémy i některé průvodní společenské jevy. Kdysi se rozléhalo svatodušní Hýlom, hýlom po mnoha našich vesnicích. Dnes už se pravidelněji koná tato slavnost jen v několika málo obcích na Slovácku a na Hané. Objevují se i snahy o její vzkříšení v dalších krajích..... (více)

02.02.2009 11:56:57 | 0 komentářů | Autor: radim | stálý odkaz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se